Avskiljare

Våra avskiljare renar fett-, slam- och oljeförorenat spill- och dagvatten före anslutning till det kommunala avloppsnätet. Avskiljare i betong tål verktyg för slamsugning och rengöring, de kan förläggas under trafikerade ytor och kräver normalt ingen förankring mot uppflyt.