Trafik & Järnväg

Genom åren har vårt nytänkande och vår position som ledande aktör på Sverigemarknaden medfört att vi kunnat utveckla och ta fram unika, prisvärda och långsiktiga lösningar som också är bra miljöalternativ. S:t Eriks produkter har högsta kvalitet i utförande och passning. För oss handlar det om engagemang och att alltid leverera mer än det förväntade.
G-refug används för att skapa effektiv och snabblagd avskiljning mellan olika trafikslag;till exempel mellan två vägar