Avskiljare

Provtagningsbrunn

Provtagningsbrunnen, den mindre brunnen som kompletterar och kvalitetssäkrar möjligheten att ta vattenprov på utgående vatten från olje-/fettavskiljaren.
Provtagningsbrunnen finns i dimensionerna 400 och 600 mm.

Dokument