Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening

Visa:

Höjd Höjd h1 Artikelnummer Kg/st DN Skrymvikt

Fettavskiljare, FA 10

2680 1200 869-1010 0 2850x1500 18080

Fettavskiljare, FA 15

2680 1200 869-1015 11900 3925x1500 22880

Fettavskiljare, FA 2

2250 820 869-1002 4400 1400 7520

Fettavskiljare, FA 20

2880 1400 869-1020 15300 3850x2000 28320

Fettavskiljare, FA 25

2880 1400 869-1025 17900 4700x2000 32480

Fettavskiljare, FA 4

869-1004 4020

Fettavskiljare, FA 7

2520 1090 869-1007 3750 2000 14400

Fettavskiljare, FA30

2340 1400 869-1030 22400 5500x2000

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.