Natursten

S:t Eriks vet att alla har sina önskemål, därför har vi valt att erbjuda ett stort sortiment av både nordisk och europeisk natursten. Natursten har stor variation i yta, färg och struktur. Lystern och färgen som är inbyggda i mineralet framträder olika starkt beroende på bearbetningsgrad. Varje stensort har unika egenskaper som styr hur den låter sig delas, dess kornstorlek och hårdhet. Olika stentyper lämpar sig bäst för olika ändamål, men granit är ett säkert kort när det gäller natursten för utomhusbruk. Sten är ett av världens vanligaste material och har använts av människan i årtusenden. Dess unika styrka och långa livslängd gör materialet perfekt för hållbara byggnationer med lång livslängd. Detta är något som krävs då vi vet att din sten troligtvis kommer att vara på samma plats i många generationer.
Naturstensstilleben i granit