VA

Betong är ett material med framtiden för sig. En tillbakablick visar att hundra år gamla betongrör fortfarande fyller sin funktion och till och med blir starkare med tiden. VA-system i betong minskar miljöeffekterna och tillfredsställer normala krav på hållfasthet, täthet och beständighet. I vårt sortiment finns beständiga VA-system som erbjuder lösningar på konkreta problem.
VA rör;olika varianter i ett stilleen