Förslamavskiljare

En första rening från slam

Visa:

Höjd Höjd h1 Artikelnummer Kg/st DN Skrymvikt

Förslamavskiljare, SA 10

2440 960 869-5100 10 1000 4800

Förslamavskiljare, SA 12

2450 970 869-5120 10 1200 6400

Förslamavskiljare, SA 16

1820 890 869-5160 10 1600 8640

Förslamavskiljare, SA 20

1820 940 869-5200 10 2000 13120

Förslamavskiljare, SA 20:1

2680 1740 869-5201 10 2000 12960

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.