Avskiljare

Förslamavskiljare

En första rening från slam.

Till våra koalescensavskiljare och oljeavskiljare krävs en första slamrening i form av en förslamavskiljare. Den kan även användas separat där du vill rensa bort slammet innan avloppsvattnet går vidare till kommunalt reningsverk.