Olje- och slamavskiljare

För oljeförorenat dagvatten

Oljeförorenat avloppsvatten måste renas före anslutning till det kommunala avloppsnätet. För denna rening används Germax olje- och slamavskiljare. Detta gäller både för dagvatten och spillvatten. Germax olje- och slamavskiljare utförs med cirkulär planform (brunnsmodell). Efter att dagvattnet passerat avskiljaren leds det till dagvattennät, vattendrag eller recipient.

Kombineras med slamavskiljare

Germax oljeavskiljare OA 3-50 är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 2 (max 100 mg olja per liter renat vatten). Den ska alltid föregås av en slamavskiljare antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Kan kompletteras med Bypass.

Bilder på Olje- och slamavskiljare

För oljeförorenat dagvatten

Visa:

Höjd Höjd h1 Artikelnummer Kg/st DN Skrymvikt

Olje- och slamavskiljare, OA 10

2450 1220 869-6100 3160 1200 6400

Olje- och slamavskiljare, OA 15

2570 1210 869-6150 40 1600 12000

Olje- och slamavskiljare, OA 20

2680 1710 869-6200 5250 2000 12960

Olje- och slamavskiljare, OA 3

2450 940 869-6030 3150 1200 6400

Olje- och slamavskiljare, OA 30

2680 1640 869-6300 50 2000 24000

Olje- och slamavskiljare, OA 3-1

2570 1020 869-6031 460 1600 12000

Olje- och slamavskiljare, OA 50

2810 1700 869-6500 15800 2500 25280

Olje- och slamavskiljare, OA 6

2450 950 869-6060 3150 1200 6400

Olje- och slamavskiljare, OA 8-1

2680 1690 869-6081 860 2000 12960

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.