Möbler

Betongmöbler skapar intressanta kontraster - att använda möbler i betong fyller flera funktioner, både praktiska och estetiska. Möbler i betong står emot årstidernas växlingar och materialet förblir starkt och opåverkat. Och även om betong är ett naturmaterial bryter det av mot den övriga omgivningen i parker och trädgårdar och skapar intressanta kontraster som tilltalar.