Tak

Ett vackert tak gör skillnad. Taket håller regnet ute och värmen inne och när det inte längre lever upp till detta är det dags att lägga ett nytt tak och byta ut takpannorna. En del hus är vackrare än andra och vilka takpannor som finns på taket spelar stor roll för helhetsintrycket. Sällan är det bara huset eller själva huskroppen som är fint. Takteglet ska gå ihop  med husets karaktär och omgivning och naturligtvis är det också en fråga om personlig smak. Att lägga nytt tak och byta taktegel ökar husets värde, både ekonomiskt och estetiskt.
2-kupiga takpannor i betong i tegelröd och svart färg