Lamellavskiljare

I nytt, förenklat utförande

Germax lamellavskiljare LOA är en gravimetrisk avskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljaren är funktionsprovad enligt prEN 858-1 och uppfyller kraven för klass I och II. LOA levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Lamellavskiljarna har som standard en dimensionerande kapacitet på 10-150 l/sek. ABAT-lucka ingår.

I nytt, förenklat utförande

Visa:

Höjd Höjd h1 Artikelnummer Kg/st DN Skrymvikt

Lamellavskiljare, ELEM LOA 250

3710 2280 869-32250 21500 2500 30 720

Lamellavskiljare, ELEM LOA 300

3710 2135 869-33300 26000 3000 39360

Lamellavskiljare, LOA 120

2450 1320 869-3120 3780 1200 5600

Lamellavskiljare, LOA 160

2820 1750 869-3160 6760 1600 10400

Lamellavskiljare, LOA 160 HK

2820 1505 869-31601 15760 1600

Lamellavskiljare, LOA 200

2680 1750 869-3200 6900 2000 11680

Lamellavskiljare, LOA 200 HK

2930 1750 869-32001 12450 2000

Lamellavskiljare, LOA 300

3710 2135 869-3300 24600 3000 39360

Lamellavskiljare, LOA350

40000 869-33530 45000

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.