Betongrör

En prisvärd och långsiktig lösning - våra armerade och oarmerade betongrör används till att täta spill- och dagvattenledningar samt som vägtrummor. Polymerbetongröret MetroMax® har även andra användningsområden, t ex i miljöer med aggressivt spillvatten.