Betongrör

En prisvärd och långsiktig lösning - våra armerade och oarmerade betongrör används till att täta spill- och dagvattenledningar samt som vägtrummor.