Pollare

Pollare ger en tydlig avgränsning, höjer uppmärksamheten och tryggar säkerheten. Välj pollare med omsorg för platsens karaktär så blir de en naturlig del av omgivningen.

Våra pollare Balder, Idun och Thor kan tillverkas förstärkta och lämpar sig i de fall tåligare påkörningsskydd krävs, exempelvis i trafikmiljö.