Slamavskiljare

Tremax - slamavskiljare för flera hushåll

Tremax är en problemlösare vid rening av hushållsspillvatten utanför det kommunala VA-systemet. Den väl beprövade slamavskiljaren är dimensionerad för att omhänderta spillvattnet från 4-25 hushåll i enlighet med gällande miljölagstiftning.

Tremax - slamavskiljare för flera hushåll

Visa:

Höjd Höjd h1 Artikelnummer Kg/st DN Skrymvikt

Slamavskiljare, ASA 20:4

4070 869-2044 21800 2000 22800

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.