Brunnar

Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.
Tillsynsbrunnar finns i dimensionerna 400 och 600 mm. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Mellandelar med PG-fog tillverkas i flera olika bygghöjder. Som överdel används Kanmax PG spetsvändare som avslutas med antingen fast eller flytande ram av betong och standardbetäckning eller flytande betäckning av gjutjärn.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument