Tillsynsbrunn

Kontroll, inspektion och rensning

Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.

En tät brunn i två dimensioner

Tillsynsbrunnar finns i dimensionerna 400 och 600 mm. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Mellandelar med PG-fog tillverkas i flera olika bygghöjder. Som överdel används Kanmax PG spetsvändare som avslutas med antingen fast eller flytande ram av betong och standardbetäckning eller flytande betäckning av gjutjärn.

Kontroll, inspektion och rensning

Visa:

Bygghöjd Artikelnummer DN Anslutning Skrymvikt

Tillsynsbrunn, Bottendel PG

370 865-1511 400 150 A 400
370 865-1512 400 150 B 400
370 865-1514 400 150 D 400
370 865-1611 400 160 PVC A 400
370 865-1612 400 160 PVC B 400
370 865-1614 400 160 PVC D 400
370 865-2021 400 225 A 400
370 865-2022 400 225 B 352
370 865-2024 400 225 D 328
550 865-3031 400 300 A 736
600 865-6020 600 225 A 1200
600 865-6021 600 225 B 1120
600 865-6022 600 225 D 1040
600 865-6030 600 300 A 1120
600 865-6031 600 300 B 1040
600 865-6032 600 300 D 928
600 865-6040 600 400 A 960

Tillsynsbrunn, Mellandel

250 875-6502 400 PG 115
375 875-6503 400 PG 173

Tillsynsbrunn, Överdel PG

500 876-6705 600 371
700 876-6707 600 522
900 876-6709 600 674
1100 876-6711 600 824
1300 876-6713 600 974
1500 876-6715 600 1125
1700 876-6717 600 1275
1900 876-6719 600 1426
2100 876-6721 600 1576

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.