Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunn 600 bottendel

225x600/725 PG, typ A 225

Art.nr: 865-6020

Tillsynsbrunnar finns i dimensionerna 400 och 600 mm och är ett komplement och ett enklare alternativ tillnedstigningsbrunnen. Tillsynsbrunen är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar ifrån markytan. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Mellandelar finns i flera olika bygghöjder, som avslutas med antingen fast eller flytande ram av betong eller betäckning av gjutjärn. MAX PG TB DN 400 eller DN 600 kan användas på ledningar DN 150 - 400 då brunnen har rakt genomlopp och på ledningar DN 150 - 300 vid avvinkling eller förgrening 45° eller 90°.

Specifikation

Dimension
225x600/725 mm
Typ
Bottendel Typ A
Kg/st
750 kg
DN
600 mm
Ansl. DN
225 A mm

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • Byggvaruhus ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum