Brunnar

Rensbrunn

En rensbrunn, eller spolbrunn, är huvudsakligen avsedd för att kunna rensa och spola anslutande ledningar från marknivå. Brunnen medger högtrycksspolning, men inte samtidig slamsugning. Den vanligaste placeringen av rensbrunnar är på serviceledning vid tomtgräns.
Bygg ihop till önskad höjd – vår rensbrunn har dimensionen 225 mm. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Som stigare, dvs mellandel och överdel, används Kanmax PG kortrör och spetsvändare. Brunnen avslutas med en ram av betong och flytande betäckning av gjutjärn.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument