Rensbrunn

Rensbrunn bottendel PG

Bottendel PG, h=475, B=450

Art.nr: 866-2028

En rensbrunn, eller spolbrunn, är huvudsakligen avsedd för att kunna rensa och spola anslutande ledningar från marknivå. Brunnen medger högtrycksspolning, men inte samtidig slamsugning. MAX PG RB DN 225 används då brunnen endast ska fungera som brunn för spolning eller rensning av ledningen, eller markera ansvarighetsområden mellan t ex fastighet och gatumark. Vår rensbrunn har dimensionen 225 mm. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Som stigare, dvs mellandel och överdel, används MAX PG kortrör och spetsvändare. Brunnen avslutas med en ram av betong och flytande betäckning av gjutjärn.

Specifikation

Dimension
225x225 mm
Typ
h=475, B=450
Kg/st
180 kg
DN
225 mm
Ansl. DN
225 mm