Dag- och dränvattenbrunnar

Dagvattenbrunn överdel fylld

Muff 400x560

Art.nr: 875-2405

Samlar dagvatten från gator och parkeringDag- och dränvattenbrunnar används för att samla upp och avleda dagvatten och vatten från dränledning.Nödvändig för att hålla hårdgjorda ytor torraDagvattenbrunnen avleder dagvattnet från gator, parkeringsplatser, torg och andra hårdgjorda ytor till dagvattenledningen. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten och vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås och med eller utan sandfång.

Specifikation

Dimension
560 mm
Typ
DRB, Överdel
Kg/st
105 kg
DN
400 mm

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • Byggvaruhus ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum