Brunnar

Dag- och dränvattenbrunnar

Dag- och dränvattenbrunnar används för att samla upp och avleda dagvatten och vatten från dränledning.
Dagvattenbrunnen avleder dagvattnet från gator, parkeringsplatser, torg och andra hårdgjorda ytor till dagvattenledningen. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten och vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås och med eller utan sandfång.

Dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar