Dag- och dränvattenbrunnar

Samlar dagvatten från gator och parkering

Dag- och dränvattenbrunnar används för att samla upp och avleda dagvatten och vatten från dränledning.

Nödvändig för att hålla hårdgjorda ytor torra

Dagvattenbrunnen avleder dagvattnet från gator, parkeringsplatser, torg och andra hårdgjorda ytor till dagvattenledningen. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten och vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås och med eller utan sandfång.

Bilder på Dag- och dränvattenbrunnar

Samlar dagvatten från gator och parkering

Visa:

Bygghöjd Artikelnummer DN Anslutning Skrymvikt

Dagvattenbrunn, Bottendel m sandf m vattenlås

132 871-0525 500 225 600

Dagvattenbrunn, bottendel med perkolation

8710-141100 400 110 pvc
8710-141600 400 160 pvc

Dagvattenbrunn, bottendel med sandfång

265 8710-041100 400 pvc 110
285 8710-041500 400 150/200 pvc
290 8710-041600 400 160 pvc
325 8710-042000 400 225
270 8720-041100 400 110 pvc
270 8720-041500 400 150/200 pvc
270 8720-041600 400 160 pvc

Dagvattenbrunn, Bottendel perforerad

265 871-1411 400 110 PVC 520
285 871-1415 400 150/200 PVC 520
290 871-1416 400 160 PVC 520
325 871-1420 400 225 520

Dagvattenbrunn, Bottendel u vattenlås m sandf

285 871-0415 400 150/200 PVC 520
290 871-0416 400 160 PVC 520
325 871-0420 400 225 520
300 871-0520 500 225 600

Dagvattenbrunn, Bottendel u vattenlås u sandf

270 872-0411 400 110 PVC 320
270 872-0415 400 150/200 PVC 320
270 872-0416 400 160 PVC 320
270 872-0420 400 225 320
300 872-0520 500 225 464

Dagvattenbrunn, Bottendel u vattenlås, m sandf

265 871-0411 400 110 PVC 520

Dagvattenbrunn, bottendel utan sandfång

270 8720-042000 400 225

Dagvattenbrunn, Insatsvattenlås

692-6415 400
692-6515 500

Dagvattenbrunn, Mellandel

500 8750-040500 400
1000 8750-041000 400
500 875-0405 400 168
1000 875-0410 400 296
800 875-0508 500 360

Dagvattenbrunn, Mellandel m botten

1000 875-5410 400 336

Dagvattenbrunn, Mellandel med botten

1000 8750-541000 400

Dagvattenbrunn, Mellandel perforerad

500 8750-140500 400
1000 8750-141000 400
500 875-1405 400 160
1000 875-1410 400 288
800 875-1508 500 360

Dagvattenbrunn, Överdel fylld muff

560 8750-240500 400
1060 8750-241000 400
1000 8750-341000 400 perforerad
560 875-2405 400 168
1060 875-2410 400 296

Dagvattenbrunn, Överdel m fylld muff

800 875-2508 500 360

Dagvattenbrunn, Överdel perf m fylld muff

560 875-3405 400 168
1060 875-3410 400 296
800 875-3508 500 360

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.