Dag- och dränvattenbrunnar

Dagvattenbrunn bottendel

Med sandfång och pip 500x225

Art.nr: 871-0525

Samlar dagvatten från gator och parkeringDag- och dränvattenbrunnar används för att samla upp och avleda dagvatten och vatten från dränledning.Nödvändig för att hålla hårdgjorda ytor torraDagvattenbrunnen avleder dagvattnet från gator, parkeringsplatser, torg och andra hårdgjorda ytor till dagvattenledningen. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten och vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås och med eller utan sandfång.

Specifikation

Dimension
500x225x132/1005 mm
Typ
DRB, bottendel, PG
Kg/st
375 kg
DN
500 mm
Ansl. DN
225 mm

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • Byggvaruhus ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum