Dag- och dränvattenbrunnar

Dagvattenbrunn bottendel

Utan sandfång 400x150 btg/200 pvc

Art.nr: 872-0415

Samlar dagvatten från gator och parkeringDag- och dränvattenbrunnar används för att samla upp och avleda dagvatten och vatten från dränledning.Nödvändig för att hålla hårdgjorda ytor torraDagvattenbrunnen avleder dagvattnet från gator, parkeringsplatser, torg och andra hårdgjorda ytor till dagvattenledningen. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten och vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås och med eller utan sandfång.

Specifikation

Dimension
270/500 mm
Typ
DRB, Bottendel PVC
Kg/st
220 kg
DN
400 mm
Ansl. DN
150/200 PVC mm