Oarmerade rör – Qmax

Qmax PG rakt rör klass 500

300/450x2000

Art.nr: 804-30452050

S:t Eriks QMAX-rör är fogtäta, oarmerade betongrör med äggformat tvärsnitt och fot. Rören är försedda med lyftankare och kan monteras med lyftkätting eller Pipelifter. Rören är avsedda för täta självfallsledningar till spill och dagvatten. De används med fördel vid läggning av nya ledningar där den fulla kapaciteten inte utnyttjas initialt. Rörprofilen ger självrensningsförmåga redan vid 2 promilles lutning och små flöden jämfört med cirkulära rör. Det innebär att risken för långa uppehållstider minimeras och därmed också risken för att svavelväte bildas. Äggprofilen ger en hållfasthet som är betydligt större än motsvarande cirkulära rör. Rörets inbyggda fot gör att de inte behöver understoppas som cirkulära rör, rörläggningsarbetet underlättas och förutsättningen för att bygga en hållfast bädd ökar.

Specifikation

Längd
2000 mm
Dimension
300/450x2000 mm
Typ
Rakt rör
Kg/st
735 kg
DN
300/450 mm
Hållfasthetsklass
500

Dokument

    • Byggvaruhus ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum