Betongrör

Oarmerade rör – Qmax

Våra Q-maxrör är äggformade rör med ett ovalt tvärsnitt som sätts med den spetsiga sidan nedåt.
Den största fördelen är att dessa rör har ett bra flöde även om nederbörden är låg och kan därför överdimensioneras så de klarar av stora flöden samtidigt som den självrensande effekten kvarstår vid låga flöden.

Dokument