Fettavskiljare

Fettavskiljare, FA 4 160

1600/2520/1070

Art.nr: 869-1004

Fettförorenat vatten som härrör från exempelvis restaurangkök eller livsmedelsindustri ska renas i fettavskiljare innan det når det kommunala spillvattennätet. GERMAX fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Specifikation

Dimension
1600/2520/1070 mm
Typ
FA 4
Kg/st
4020 kg
Vikt
6 ton
Bygglängd L
1944 mm
Bygghöjd H
2520 mm
Bygghöjd h
1160 mm
Bygghöjd h1
1070 mm
DN
1600 mm
Dim. in och utlopp
160 mm
Kapacitet
4 l/s
NS
4
Effektiv volym
1 m³
Fettvolym
0,17 m³

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum