Fettavskiljare

Fettavskiljare, FA 2 140

1400/2250/820

Art.nr: 869-1002

Fettförorenat vatten som härrör från exempelvis restaurangkök eller livsmedelsindustri ska renas i fettavskiljare innan det når det kommunala spillvattennätet. GERMAX fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Specifikation

Typ
FA 2
Kg/st
4400 kg
Vikt
4,7 ton
Bygglängd L
1700 mm
Bygghöjd H
2250 mm
Bygghöjd h
890 mm
Bygghöjd h1
820 mm
DN
1400 mm
Dim. in och utlopp
110 mm
Kapacitet
2 l/s
NS
2
Effektiv volym
0,55 m³
Fettvolym
0,11 m³

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum