Fettavskiljare

Fettavskiljare, FA 15

3925x1500/2680/1200

Art.nr: 869-1015

Fettförorenat vatten som härrör från exempelvis restaurangkök eller livsmedelsindustri ska renas i fettavskiljare innan det når det kommunala spillvattennätet. GERMAX fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Specifikation

Dimension
3925x1500/2680/1200 mm
Typ
FA 15
Kg/st
11900 kg
Vikt
14,3 ton
Bygglängd L
4225 mm
Bygghöjd H
2680 mm
Bygghöjd h
1270 mm
Bygghöjd h1
1200 mm
DN
3925x1500 mm
Dim. in och utlopp
225 mm
Kapacitet
15 l/s
NS
15
Effektiv volym
3,75 m³
Fettvolym
0,6 m³

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum