Fettavskiljare

Fettavskiljare, FA 10

2850x1500/2680/1200

Art.nr: 869-1010

Fettförorenat vatten som härrör från exempelvis restaurangkök eller livsmedelsindustri ska renas i fettavskiljare innan det når det kommunala spillvattennätet. GERMAX fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Specifikation

Dimension
2850x1500/2680/1200 mm
Typ
FA 10
Vikt
11,3 ton
Bygglängd L
3125 mm
Bygghöjd H
2680 mm
Bygghöjd h
1270 mm
Bygghöjd h1
1200 mm
DN
2850x1500 mm
Dim. in och utlopp
225 mm
Kapacitet
10 l/s
NS
10
Effektiv volym
2,55 m³
Fettvolym
0,4 m³

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum