Olje- och slamavskiljare

Dagvattenfilter, DN 400

575x400

Art.nr: 869-8041

S:t Eriks tungmetallavskiljare för dagvattenbrunnar är ett flytande dagvattenfilter för mindre brunnar. Avskiljaren används främst där smutsigt regn och smältvatten leds från hårdgjorda ytor ner i dagvattenbrunnar, DN400 eller DN600. Filtret har ett innehåll som binder de flesta föroreningar som finns i dagvatten och alla de 33 ämnen som anges i EU s direktiv 2000/60EG så att recipienten fortsatt kan behålla en god ekologisk status. Vattnet från gatan leds in i filtret medan grus och skräp samlas i sedimentet på botten.

Specifikation

Kg/st
10,7 kg