Betäckningar

Fyrkantsbetäckning 150, Gråjärn

Med fastskruvad sil, RSK 7015119

Art.nr: 692-8502

Lätt fyrkantig betäckning 150

Lätta betäckningar är en enkel produkt med en fast ram och ett lock som skruvas mot ramen. Används till tillsynsrör och spolbrunnar till husdränering, dagvatten eller avlopp. Belastningsklass B125 och kraftigt mönster för att förhindra halkolyckor.

Rätt lock för rätt ändamål.

Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning.

Anpassa betäckning till platsens behov

Samtliga våra betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäckningar är teleskopiska, d v s de kan justeras stegvis i höjdled. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Gråjärn är den gamla sortens gjutjärn med god vibrationsdämpande förmåga.

Specifikation

Höjd
90 mm
Dimension
130x130x90 mm
Typ
Gråjärn
Kg/st
3 kg
RSK-nummer
7015119
Leverantör
Ulefos

Dokument