Betäckningar

400 kupolsil, Gråjärn

RSK 7037303

Art.nr: 692-8649

Rätt lock för rätt ändamål.

Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning.

Anpassa betäckning till platsens behov

Samtliga våra betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäckningar är teleskopiska, d v s de kan justeras stegvis i höjdled. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Gråjärn är den gamla sortens gjutjärn med god vibrationsdämpande förmåga.

Specifikation

Produktbild på en kupolsil 400 från Ulefos av gråjärn.
Höjd
100 mm
Dimension
100 mm
Typ
Gråjärn
Kg/st
35 kg
RSK-nummer
7037303

Dokument