Betäckningar

A6 fast, Gråjärn

RSK 7032109, För NB

Art.nr: 692-8512

Rätt lock för rätt ändamål. Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning.Anpassa betäckning till platsens behovSamtliga våra betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäckningar är teleskopiska, d v s de kan justeras stegvis i höjdled. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Gråjärn är den gamla sortens gjutjärn med god vibrationsdämpande förmåga.

Specifikation

Höjd
150 mm
Dimension
150 mm
Typ
Gråjärn
Kg/st
117 kg
RSK-nummer
7032109
Avsedd för
NB

Dokument