Betäckningar

400 3P flytande, Segjärn

RSK 7059659, för dag- och dränvattenbrunn

Art.nr: 692-87111

Rätt lock för rätt ändamål.

Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning.

Anpassa betäckning till platsens behov

Samtliga våra betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäckningar är teleskopiska, d v s de kan justeras stegvis i höjdled. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Gråjärn är den gamla sortens gjutjärn med god vibrationsdämpande förmåga.

Specifikation

Dimension
100-250 mm
Typ
Segjärn
Kg/st
60 kg
RSK-nummer
7059659
Avsedd för
DRB 400
Leverantör
Ulefos

Dokument