Betäckningar

Teleskopisk Densus 2 tät, Segjärn

RSK 7038336, för nedstigningsbrunn

Art.nr: 692-87201

Rätt lock för rätt ändamål.

Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning.

Anpassa betäckning till platsens behov

Samtliga våra betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäckningar är teleskopiska, d v s de kan justeras stegvis i höjdled. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Gråjärn är den gamla sortens gjutjärn med god vibrationsdämpande förmåga.

Specifikation

Höjd
160 mm
Dimension
160 mm
Typ
Segjärn
Kg/st
133 kg
RSK-nummer
7038336
Avsedd för
NB
Leverantör
Ulefos

Dokument