Betäckningar

400 kupolsil Tolago, Segjärn

RSK 6585088

Art.nr: 692-88491

Rätt lock för rätt ändamål. Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning.Brett urval funktionerSamtliga våra betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäckningar är teleskopiska, d v s kan justeras steglöst i höjd. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Segjärn har högre hållfasthet och seghet jämfört med gråjärn.

Specifikation

Höjd
170 mm
Dimension
170 mm
Typ
Segjärn
Kg/st
17 kg
RSK-nummer
6585088
Leverantör
Tolago

Dokument