MAX-brunn

Max-däck 3000

3000x3320x200, med excentriskt manhål 646

Art.nr: 863-3003

Brunnar i både standard och specialNedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar och rensbrunnar ingår som en självklar del i vårt MAX-system för spill- och dagvattenledningar. Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden och är enkla att anpassa efter specifika behov. Väl på plats bildar betongbrunnen en trygg och effektiv bas i arbetet med att bibehålla VA-ledningens goda funktion.Plussa på bottendelen upp till färdig markBrunnen består av bottendel, mellandel(ar), kona eller max-däck, ev passdelar och betäckning. Bottendelarna tillverkas i olika utföranden: Kanmax, Germax eller elementbottendel. Den senare är sammansatt av plana skivor. Anslutningarna för in- och utloppsledningar finns både i standard och specialutformning. De tätas med fogpackning som motsvarar anslutande lednings fogtyp.För utförande av elementbrunnar, vänligen kontakta våra säljare.

Specifikation

Dimension
3000x3320x200 mm
Typ
Max-däck 3000
Kg/st
4330 kg
DN
3000 mm
Ansl. DN
150 D mm