Oarmerade rör – KANMAX

Rakt rör klass 90, PG oarmerat,1000x2200

1000x2200

Art.nr: 800-102290

Betongrör är bärande konstruktionerRaka rör KANMAX (oarmerade) och GERMAX (armerade) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De armerade rören kan även användas som vägtrummor och till självfallsledningar för industriavlopp inom industrimark. GERMAX används också ofta som fördröjningsmagasin för dagvatten.Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan våra MAX-rör användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

Specifikation

Längd
2200 mm
Dimension
1000x2200 mm
Typ
Rakt rör
Kg/st
2850 kg
DN
1000 mm
Hållfasthetsklass
90