Oarmerade rör – KANMAX

Rakt rör klass 240, PG oarmerat, 225x1700

225x1700

Art.nr: 800-201724

Betongrör är bärande konstruktioner Raka rör KANMAX (oarmerade) och GERMAX (armerade) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De armerade rören kan även användas som vägtrummor och till självfallsledningar för industriavlopp inom industrimark. GERMAX används också ofta som fördröjningsmagasin för dagvatten. Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan våra MAX-rör användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

Specifikation

Längd
1700 mm
Dimension
225x1700 mm
Typ
Rakt rör
Kg/st
205 kg
DN
225 mm
Hållfasthetsklass
240