Olje- och slamavskiljare

Oljeavskiljare, OA 15

1600/2570/1210, exkl nödstopp

Art.nr: 869-6150

GERMAX oljeavskiljare är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 2 (max 100 mg olja per liter renat vatten). GERMAX oljeavskiljare ska alltid föregås av en slamavskiljare, antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Oljeavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Oljeavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3–NS 50. Varianterna med beteckning OAU är oljeavskiljare med utökad oljevolym. Exklusive nödstopp.

Specifikation

Dimension
1600/2570/1210 mm
Typ
OA 15
Kg/st
40 kg
Vikt
7,5 ton
Bygglängd L
1940 mm
Bygghöjd H
2570 mm
Bygghöjd h
1230 mm
Bygghöjd h1
1210 mm
DN
1600 mm
Dim. in och utlopp
200 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
7,5 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
3,8 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
15 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
7,5 l/s
NS
15

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum