Olje- och slamavskiljare

Oljeavskiljare, OA 50

2500/2810/1700, exkl nödstopp

Art.nr: 869-6500

GERMAX oljeavskiljare är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 2 (max 100 mg olja per liter renat vatten). GERMAX oljeavskiljare ska alltid föregås av en slamavskiljare, antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Oljeavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Oljeavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3–NS 50. Varianterna med beteckning OAU är oljeavskiljare med utökad oljevolym. Exklusive nödstopp.

Specifikation

Dimension
2500/2810/1700 mm
Typ
OA 50
Kg/st
15800 kg
Vikt
15,8 ton
Bygglängd L
2800 mm
Bygghöjd H
2810 mm
Bygghöjd h
1720 mm
Bygghöjd h1
1700 mm
DN
2500 mm
Dim. in och utlopp
315 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
25 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
12,5 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
50 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
25 l/s
NS
50

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum