Olje- och slamavskiljare

Olje och slamavskiljare, OA 8-1

2000/2680/1690, exkl nödstopp

Art.nr: 869-6081

GERMAX oljeavskiljare är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 2 (max 100 mg olja per liter renat vatten). GERMAX oljeavskiljare ska alltid föregås av en slamavskiljare, antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Oljeavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Oljeavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3–NS 50. Varianterna med beteckning OAU är oljeavskiljare med utökad oljevolym. Exklusive nödstopp.
Exklusive nödstopp

Specifikation

Dimension
2000/2680/1690 mm
Typ
OA 8-1
Kg/st
860 kg
Vikt
8,1 ton
Bygglängd L
2260 mm
Bygghöjd H
2680 mm
Bygghöjd h
1730 mm
Bygghöjd h1
1690 mm
DN
2000 mm
Dim. in och utlopp
160 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
4 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
2 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
8 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
4 l/s
NS
8

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum