Koalescensavskiljare

Koalescensavskiljare, KAI 3/900

1200/2450/1740, exkl nödstopp, med integrerat sandfång

Art.nr: 869-7031

GERMAX koalescensavskiljare med integrerat sandfång - KAI, är dimensionerad enligt SS-EN 858-1 och SS EN-858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5mg olja per liter renat vatten). Koalecensavskiljaren levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. KAI levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 20. Med integrerat sandfång, exklusive nödstopp.

Specifikation

Dimension
1200/2450/1740 mm
Typ
KAI 3/900
Kg/st
3130 kg
Vikt
4 ton
Bygglängd L
1470 mm
Bygghöjd H
2450 mm
Bygghöjd h
1760 mm
Bygghöjd h1
1740 mm
DN
1200 mm
Dim. in och utlopp
110 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
1,5 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
0,8 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
3 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
1,5 l/s
NS
3

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum