Koalescensavskiljare

Koalescensavskiljare, KAI 20/2000

2000/3180/2360, exkl nödstopp, med integrerat sandfång

Art.nr: 869-7201

GERMAX koalescensavskiljare med integrerat sandfång - KAI, är dimensionerad enligt SS-EN 858-1 och SS EN-858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5mg olja per liter renat vatten). Koalecensavskiljaren levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. KAI levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 20. Med integrerat sandfång, exklusive nödstopp.
Med integrerat sandfång, exklusive nödstopp

Specifikation

Dimension
2000/3180/2360 mm
Typ
KAI 20/2000
Vikt
9,2 ton
Bygglängd L
2260 mm
Bygghöjd H
3180 mm
Bygghöjd h
2380 mm
Bygghöjd h1
2360 mm
DN
2000 mm
Dim. in och utlopp
200 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
10 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
5 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
20 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
10 l/s
NS
20

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum