Koalescensavskiljare

Koalescensavskiljare, KAI 10/1000

1400/2500/1870, exkl nödstopp, med integrerat sandfång

Art.nr: 869-7101

GERMAX koalescensavskiljare med integrerat sandfång - KAI, är dimensionerad enligt SS-EN 858-1 och SS EN-858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5mg olja per liter renat vatten). Koalecensavskiljaren levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. KAI levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 20. Med integrerat sandfång, exklusive nödstopp.
Med integrerat sandfång, exklusive nödstopp

Specifikation

Dimension
1400/2500/1870 mm
Typ
KAI 10/1000
Kg/st
4200 kg
Vikt
5,8 ton
Bygglängd L
1710 mm
Bygghöjd H
2500 mm
Bygghöjd h
1890 mm
Bygghöjd h1
1870 mm
DN
1400 mm
Dim. in och utlopp
160 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
5 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
2,5 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
10 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
5 l/s
NS
10

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum