Förslamavskiljare

Förslamavskiljare, SA 20:1

2000/2680/1740

Art.nr: 869-5201

Till våra olje-, koalescens-, lamell- och tungmetallavskiljare krävs i vissa fall en första slamrening i form av en förslamavskiljare. Den kan även användas separat där slammet rensas bort innan avloppsvattnet går vidare till kommunalt reningsverk.

Specifikation

Dimension
2000/2680/1740 mm
Typ
SA 20:1
Kg/st
5210 kg
Vikt
8,1 ton
Bygglängd L
2260 mm
Bygghöjd H
2680 mm
Bygghöjd h
1790 mm
Bygghöjd h1
1740 mm
DN
2000 mm

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum