Fettavskiljare

Fettavskiljare, FA 30

5500x2200/2340/1400

Art.nr: 869-1030

Fettförorenat vatten som härrör från exempelvis restaurangkök eller livsmedelsindustri ska renas i fettavskiljare innan det når det kommunala spillvattennätet. GERMAX fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Specifikation

Dimension
5500x2200/2340/1400 mm
Typ
FA30
Kg/st
22400 kg
Vikt
23,6 ton
Bygglängd L
5800 mm
Bygghöjd H
2340 mm
Bygghöjd h
1470 mm
Bygghöjd h1
1400 mm
DN
5500x2000 mm
Dim. in och utlopp
300 mm
Kapacitet
30 l/s
NS
30
Effektiv volym
7,8 m³
Fettvolym
1,2 m³

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum