Fettavskiljare

Avskiljarlarm OSA 3, inkl. ES4

med 5m kabel

Art.nr: 632-5302

Nivålarm för olje- och fettavskiljare.• Kapacitiv mätprincip• ATEX-certifierad• Skikt-, dämnings- & slamlarmAvskiljare för olja, och fett måste tömmas i rätt tid. Det är ett krav från myndigheterna. Oljevarnaren OSA 3 ger signal så att tömning kan ske innan miljöfarlig vätska rinner ut tex i det kommunala avloppet.Larm baserat på kapacitiv- och termistorteknik för användning i olje-, bensin- och fettavskiljare.Systemet består av larmenhet typ OSA 3 tillsammans med givarna ES4, R6-S samt ES8. Larmenheten är EX-klassad och har två potentialfria reläutgångar samt inbyggt akustiskt alarm. Givarna är Ex-klassade och tillverkade av plast (ES4) samt av syrafast rostfritt stål (R6-S) och glasfiberarmerad plast (ES8).Givarna hängs via sin kabel ner i avskiljaren. Den kapacitiva givarens spets skall monteras på en nivå 150 mm under den konstanta nivån i avskiljaren. Vid denna montering kommer centralenheten att larma när olje- eller fettskiktet överskrider 150 mm.Centralenheten kan även avge ett dämningslarm om larmet är utrustat med en högnivågivare (R6-S). Ett larm kommer då att avges om nivån stiger kritiskt i avskiljaren. Detta skulle kunna ske om den automatiska avstängningsventilen har stängts eller vid stopp i avskiljarens utlopp. Om enheten kompletteras med Slamgivare ES8 kan även larm avges när slamskiktet i avskiljaren blir för tjockt.OSA 3 har en LCD-display med statusindikering i klartext. Samtliga larm och åtgärder för dessa presenteras på ett enkelt sätt på displayen. Enheten är enkelt programmeringsbar för en förenklad installation.Enheten har en inbyggd realtidsklocka, detta gör det möjligt att i händelseloggen kunna se när larmstatus förändrar sig. Enheten är självkontrollerande och meddelar om fel uppstår på givaringångarna tex vid felkoppling. De två reläutgångarna är programmerbara och användaren kan själv bestämma hur de skall användas. Med 5 meter kabel.

Specifikation

Kg/st
5 kg

Dokument

    • CE ipsum
    • sundahus ipsum