Fettavskiljare

Fettavskiljare, FA 25

4700x2000/2880/1400

Art.nr: 869-1025

Fettförorenat vatten som härrör från exempelvis restaurangkök eller livsmedelsindustri ska renas i fettavskiljare innan det når det kommunala spillvattennätet. GERMAX fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Specifikation

Dimension
4700x2000/2880/1400 mm
Typ
FA 25
Kg/st
17900 kg
Vikt
20,3 ton
Bygglängd L
5000 mm
Bygghöjd H
2880 mm
Bygghöjd h
1470 mm
Bygghöjd h1
1400 mm
DN
4700x2000 mm
Dim. in och utlopp
300 mm
Kapacitet
25 l/s
NS
25
Effektiv volym
7,5 m³
Fettvolym
1 m³

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum