Stålskodda trafikdelare med lock

Refugklack 1200

1100x1200x250

Art.nr: 5120-120025

Fördelarna är många med Stålskodda refuger i betong. En stor vinst är att produkten kräver mycket kortare anläggningsarbete och orsakar därför mindre störningar i trafiken. Kostnaden blir också betydligt lägre än för en platsbyggd refug som även fordrar ett större ingrepp i beläggning och bärlager.

Hög hållbarhet med lång livslängd

Den stålskodda refugen har lång livslängd och klarar yttre åverkan som påkörningar vid t ex vinterväghållning mycket bra. Refugen går också att flytta och eventuella reparationer av trafikstolpar och signalljus görs enkelt genom att locket lyfts bort och frigör elinstallationen. Den går också att justera i höjdled med hjälp av t ex betongplattor.

Specifikation

Höjd
250 mm
Längd
1100 mm
Bredd
1200 mm
Dimension
1100x1200x250 mm
Färg
Naturgrå
Typ
Refugklack 1200