SF-sten

SF-sten slutsten 190x125x100, Karminröd

Art.nr: 9526-103005

SF-sten är en självlåsande stenläggning som tål tung trafik och tuffa tag. Stenarna låser fast i varandra tack var den asymmetriska formen och ger därför extra starka och tåliga uppställningsoch avlastningsytor. Därför är stenen mycket lämplig för exempelvis lagerlokaler, parkeringar och vårdinrättningar. SF-sten i 100 mm passar som beläggning på tungt belastade industriytor som t.ex. godsterminaler och industrihamnar. Maskinläggning rekommenderas, speciellt större ytor maskinläggs med specialmaskin och rutinerad förare.

Specifikation

Produktbild av markstenen SF-sten;slutsten 100 mm;i färgen karminröd.
Höjd
100 mm
Längd
190 mm
Bredd
125 mm
Dimension
190x125x100 mm
Färg
Karminröd
Typ
Slutsten
Kg/m²
230 kg
m²/pall
3,6 m²
St/pall
180 st
Kg/meter
26 kg
Trafikklass
5
Kg/st
4,938 kg
St/meter
5,26 st

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum